• Home
  • Gebruik van onze website.

Gebruik van onze website.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Albyco niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Albyco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze website.
De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Albyco is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Albyco verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Albyco verwijst.
Albyco is niet gehouden om enige beschikbaarheid te garanderen, en is geheel vrij om te bepalen dat de webshop op enig moment niet beschikbaar is. Albyco behoud zich het recht voor om de toegang tot de webshop op enig moment te weigeren zonder Waarschuwing, kennisgeving vooraf, of opgave van reden.
De webshop en daarin vermelde gegevens worden geacht vertrouwelijk te zijn en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd dan wel op enig andere wijze worden verspreid, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Albyco om dit te doen.
Handelingen van enigerlei aard om informatie en/of programmatuur te kopieren dan wel te wijzigen zonder een schriftelijk toestemming van Albyco worden als misbruik opgevat.
Indien op enig moment misbruik wordt geconstateerd zal de toegang tot de webshop worden geblokkeerd en zal alle schade en kosten ten gevolge hiervan door Albyco worden verhaald.